Cele 10 Porunci

Pin It

Cele 10 Porunci Video Playlist

Audio

Porunca I: Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Porunca I: Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine

Download

|

Porunca II: Să nu-ţi faci chip cioplit. Porunca II: Să nu-ţi faci chip cioplit

Download

|

Porunca III: Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău. Porunca III: Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău

Download

|

Porunca IV: Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Porunca IV: Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

Download

|

Porunca V: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Porunca V: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

Download

|

Porunca VI: Să nu ucizi. Porunca VI – Să nu ucizi.

Download

|

Porunca VII: Să nu preacurveşti. Porunca VII – Să nu preacurveşti.

Download

|

Porunca VIII: Să nu furi. Porunca VIII – Să nu furi.

Download

|

Porunca IX: Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. Porunca IX – Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Download

|

Porunca X: Să nu pofteşti ce este al aproapelui tău. Porunca X – Să nu pofteşti ce este al aproapelui tău.

Download